DISCLAIMER VANITAN

Vanitan wijst u ten aanzien van de website op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Vanitan. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van Vanitan. Deze toestemming is tevens benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie word door Vanitan met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site word gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site word geregeld aangevuld en/of aangepast. Vanitan behoud zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

COPYRIGHT

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Vanitan is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.  Vanitan is een geregistreerd merk en handelsnaam. Alle inbreuk, op welke wijze dan ook, zullen wij met juridische procedures aanvechten. De alle daaruit voortvloeiende kosten zullen wij op de inbreukmaker verhalen.

AANSPRAKELIJKHEID

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die verbonden/gelinkt is van of naar deze site.